Menu

Viziune

Viziune

postat în Despre noi

Școala își va consolida identitatea, se va transforma într-un mediu stimulativ care susține și cultivă învățarea printr-un proces educațional modern, centrat pe elev, atât în context formal, cât și în context informal sau nonformal, prin metode și tehnici de lucru atractive, cu un corp profesoral profesionist și responsabil, preocupat de formarea continuă și învățarea pe tot parcursul vieții.
Școala își va consolida de asemenea rolul social și statutul de partener de încredere al comunității, pe baza unor valori perene si cu participarea tuturor factorilor educaționali: familia, școala, instituții culturale, mass-media sau structuri asociative.
01 04, 2022