Menu

Bine ați venit !

Şcoala şi-a început activitatea la data de 6 octombrie 1980, sub denumirea Şcoala Generală nr. 34, funcționând sub acest nume până la data de 15 aprilie 1994. Începând de la acea dată, în urma unei hotărâri a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, şcolile generale şi liceele au primit, în locul numerelor, numele unor personalităţi istorice, culturale sau ştiinţifice. Astfel, Şcolii nr. 34 i s-a atribuit numele marelui biolog și pedagog, care şi-a început cariera universitară la Iaşi, Ion Simionescu.

Activitatea a început cu elevii din clasele I-VIII transferaţi de la Şcoala nr. 16, fosta Școală Generală „Mircea cel Bătrân”. Două săptămâni mai târziu, în ziua de 14 octombrie, numărul elevilor a crescut datorită colectivelor transferate de la Şcoala nr. 25 (în prezent Liceul Teoretic „Miron Costin”).

Instituția este situată în strada Calea Galata nr. 4  și se întinde pe o suprafaţă de 3827 mp, fiind formată din clădirea propriu-zisă, în formă de T, terenul de sport și spaţiul verde.

Începând cu anul 2013 au fost arondate școlii un număr de 2 grădinițe: Grădinița cu Program Prelungit nr. 28, respectiv Grădinița cu Program Normal nr. 22.

Clădirea școlii este compusă din trei niveluri și cuprinde: 24 de săli de clasă, un cabinet de informatică, o sală de muzică, un atelier de pictură, o sală de gimnastică, bibliotecă, cabinet medical, cabinet de logopedie, cabinet de consiliere școlară și spaţii pentru administraţie, având patru căi de acces: A1, pentru cadrele didactice și A2, A3 și A4 pentru elevi, spre curtea şcolii.

În 2021 a fost înființat Atelierul de pictură, care pune la dispoziția copiilor 30 de șevalete, precum și Sala de muzică, dotată cu 30 de orgi, tobe electronice, calculatoare și numeroase instrumente de percuție. Biblioteca include peste 12.000 volume, precum și jocuri pentru copii: Tabu, Scrabble, Monopoly, Activity, jocuri de puzzle, cuburi Rubikk etc.

Spaţiul destinat orelor de curs fiind limitat, în şcoala s-a învăţat în două şi chiar trei schimburi. Începând din 1995 în școală se învaţă în două schimburi.

Construcția unui număr mare de blocurilor în cartierul Galata, precum şi politica demografică a României până în anul 1989 au făcut ca populaţia de vârstă şcolară să crească de la un an la altul. Astfel, în anul şcolar 1987-1988 erau înscriși un număr de 2195 de elevi, repartizaţi în 56 de colective. În anul școlar 2021-2022 sunt înscriși 1265 de copii.

Dotarea şcolii cu mijloace de învăţământ s-a făcut până în 1989 în principal de către Inspectoratul Școlar Județean Iaşi, iar din 1990 din sponsorizări şi surse extrabugetare. Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iaşi dispune de mobilier școlar modern, de truse pentru diferite discipline (fizică, chimie, biologie, matematică), planşe, hărţi, video-proiectoare, ecrane TV de mari dimensiuni în fiecare clasă, echipate cu camere și microfoane, copiatoare, calculatoare și laptopuri.

În unitate funcționează 24/24 un sistem de monitorizare cu camere video, atât la interior, cât și la exterior.

Școala s-a remarcat la nivel local prin participarea la proiecte educaționale de anvergură și prin câștigarea unor competiții și proiecte ce i-au adus mai multe premii în obiecte și bani. Evaluarea realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.) în anul școlar 2019-2020 a confirmat atât valoarea corpului profesoral, cât și rezultatele bune și foarte bune ale elevilor, prin calificativele acordate.

Începând cu anul 2022 școala a fost acreditată Erasmus pentru 5 ani, în intervalul 2022-2027, în domeniul Educație școlară de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în urma unei candidaturi de succes. Concret, în acești 5 ani școala va primi peste 230 000 euro pentru formarea continuă a cadrelor didactice în diverse țări din Europa.

Pagina de Facebook

Ştiri M.E.N.

Fluxul nu a fost găsit.

TelVerde

Pentru sesizarea neregulilor apărute în organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale aveţi la dispoziţie următoarele numere de telefon (TelVerde):

 

Telefon Verde Naţional:  0800801100

Telefon Verde al I.S.J. Iaşi:  0800816232

63245 Vizitatori