REZULTATE SELECȚIE

 

Școala Gimnaziala ,,Ion Simionescu” Iasi

Nr. 1217/23. 06. 2016

Avizat

 

Coordonator,

Dir. adj. Nicoleta Prepeliță

ANUNȚ

privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice din grupul țintă al proiectului din cadrul Programului ERASMUS+ KA1 -Educație Școlară

Contract numărul 2016-1-RO01-KA101 – 024076

În urma aprobării finanțării proiectului de mobilități cu titlul ASIGURAREA EGALITATII DE SANSE ELEVILOR AFLATI IN SITUATIE DE RISC PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR, PRIN DEZVOLTAREA RETELEI DE PROFESIONISTI IMPLICATI IN EDUCATIE în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea KA1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, în baza contractului de finanțare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P., Școala Gimnazială ,,Ion Simionescu” Iași va organiza un concurs de selecție pentru un număr de 11 cadre didactice din instituție, care vor participa la stagii de perfecționare astfel:

  • 1.Cursul de perfectionare ,,Change Making Educators"/Educatorii- promotori ai schimbarii, este oferit de Organizatia Future Balloons din Figuiera de Foz-Portugalia, o companie orientata spre a oferi cursuri de perfectionare cadrelor didactice, dar si consultanta. Cursul va sprijini pe cei 5 participanti sa acumuleze cunostintele si experienta practica necesare transformarii lor in dezvoltatori ai unor contexte educationale sustenabile, sa fie capabili sa initieze propriile proiecte educative, utilizand instrumente inovatoare (prototipul, vizualizarea, WAAL s.a.) care sa asigure sprijinirea copiilor vulnerabili, accesul egal la educatie si prevenirea abandonului.

  • 2.Cursul de perfectionare ,,Improving classroom atmosphere and student motivation in schools"/Imbunatatirea atmosferei in clasa si stimularea motivatiei elevilor, ne va sprijini sa invatam cum sa motivam elevii pentru a-si finalizeze educatia obligatorie. Cursul este oferit de Organizatia Esmovia-Spania, ce are o experienta vasta in organizarea cursurilor de formare la nivel european.

  • 3.Cursul de formare ,,Task based learning"/Invatarea bazata pe sarcini, propus de International Training Centre din Praga-Cehia, ofera cursantilor oportunitatea formarii unor noi competente de predare-invatare, capabile sa asigure sanse egale in educatie, constientizarea si asumarea diversitatii europene si interculturalitatii.

Informații generale despre proiect

Implementarea proiectului presupune activități de mobilitate pentru 15 profesori cu scopul de a aprofunda și spori cunoștințele și abilitățile profesionale prin formare continuă la nivel european în domeniile prezentate. În cadrul proiectului se vor îmbunătăți competențele lingvistice, TIC, didactice, și pedagogice, culturale, strategiile moderne de predare pentru sporirea calității educației în Școala Gimnazială ,,Ion Simionescu”.

O parte a proiectului constă în mobilități Erasmus+ care se vor derula pe parcursul a 5 zile în perioada anului școlar 2016-2017.

Echipa de management a proiectului și-a propus ca mobilitățile să se desfășoare în: Cehia, Spania și Portugalia, rămânând ca în funcție de confirmările de la parteneri să se stabilească exact perioada mobilităților.

Grupul țintă

Cele 15 cadre didactice care vor fi selectate vor avea capacitatea ca, pe baza pregătirii lingvistice, pedagogice, culturale și prin bunele practici și competențe dobîndite în urma participării la mobilitate, să valorizeze și să implementeze, în perioada următoare derulării mobilităților, strategii, planuri de acțiune, proiecte care să contribuie la sporirea calității actului educațional, la creșterea randamentului școlar și diminuarea/eradicarea abandonului școlar.

Toate cele 15 cadre selectate trebuie să fie capabile să comunice în limba engleza, și să fi participat anterior la activitati de sprijin a copiilor aflati in risc de abandon realizate în cadrul proiectelor: -,,O sansa pentru fiecare"-activitati de tip after school, activitati de club;

-,,Tinerii antreprenori Change Makers"-activitati de antreprenoriat social in sprijinul elevilor ce provin din familii paupere;

-,,Scoala Parintilor"-activitati de sprijin pentru parinti sau în cadrul altor proiecte similare.

Experienta acumulata in cadrul acestor proiecte coroborata cu interesul pentru perfectionare in acest domeniu, cu informatiile dobandite pe parcursul elaborarii proiectului, abilitatile de comunicare in limba engleza, cunostintele si competente in domeniul IT, reprezinta garantii cu privire la capacitatea tuturor persoanelor implicate in proiect de a-si insusi cunostinte/competente/abilitati practice in cadrul cursurilor de perfectionare care sa contribuie la prevenirea/eradicarea abandonului scolar si la imbunatatirea managementului institutiei.

Selectia va fi facuta de catre o comisie de selectie, pe baza unei proceduri oficiale de selectie, transparente, echitabile, bine documentate si coerente, creata de catre membrii Cons. de Administratie. Comisia va fi formata din 3 membri ai C.A., un profesor de engleza si un profesor de informatica (nici unul dintre membri nu va fi candidat).

Criterii de selectie:

-motivarea candidatului- evaluata prin scrisoarea de intentie si CV;

-competente lingvistice de nivel A2 sau disponibilitate de participare la un curs intensiv de limba engleza (prin CCD Iasi)in perioada sept.-dec. 2015-prin chestionare orala si angajament; -abilitati de utilizare TIC, cel putin la nivel mediu- prin test practic;

-competente de organizare, planificare si de valorificare a competentelor dobandite la curs, in cadrul organizatiei- rin chestionar;

-abilitati de lucru in echipa- prin simulare;

-calitatea de voluntar in unul dintre proiectele de sprijinire a copiilor vulnerabili din scoala si a parintilor lor- prin adeverinta;

  • calitatea de titular al Școlii Gimnaziale Ion Simionescu;

-apartenenta la o categorie defavorizata (cadre didactice tinere ce nu dispun de fondurile necesare accesarii unor programe de formare europene si care au parcurs cursurile gratuite obligatorii, cadre didactice aflate in apogeul carierei, dornice sa se afirme, care au un potential insuficient valorificat din cauza ca nu au avut acces la colaborare interculturala in domeniul didacticii, cadre didactice

aflate pe finalul carierei, care sunt interesate de noile strategii de prevenire a esecului scolar si a parasirii timpurii a scolii si nu au participat la alte mobilitati europene)- prin interviu.

Evaluarea competentelor se va realiza si prin analiza certificatelor de competente si a altor documente justificative.

Cadrele didactice participante la mobilitati isi vor crea/ actualiza propriul CV Europass. Acest CV este cerut tuturor participantilor la cursurile de formare de catre comisia de selectie din scoala propusa de C.A., fiind un document de baza in evaluare si selectie a participantilor la mobilitati. In procesul de selectie, fiecare candidat prezenta Consiliului de administratie si comisiei de selectie propriul CV Europass, acesta reprezentand un element transparent si nediscriminatoriu in procesul de selectie.

Obiectivul general

Scopul proiectului este de a raspunde nevoilor institutiei noastre de a preveni esecul si abandonul scolar in randul elevilor, prin formarea unei echipe de profesionisti capabila sa elaboreze si sa implementeze o strategie educationala centrata pe dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor si promovarea invatarii pe tot parcursul vietii.

Obiective specifice:

-favorizarea imbunatatirii calitatii, a excelentei in inovare și a internationalizarii la nivelul institutiei, prin intensificarea cooperarii transnationale cu furnizorii de educatie si formare europeni, cu alti beneficiari ai cursurilor de formare prezenti la aceleasi mobilitati;

-formarea de personal calificat, care sa dispuna de competente si de pregatire la nivel european in domeniul managementului institutional/educational/administrativ;

-imbunatatirea competentelor si abilitatilor profesionale ale beneficiarilor, ce vor putea sa ofere servicii/programe educationale capabile sa preintampine abandonul scolar, sa asigure egalitate de sanse tuturor elevilor.

In urma derularii acestui proiect ne asteptam la:

-imbunatatirea competentelor de conducere si de administrare a scolii, pentru a asigura eradicarea abandonului scolar;

-dobandirea , de beneficiari, a unor competente de predare moderne, capabile sa asigure elevilor accesul la un invatamant de calitate, sa-i motiveze sa-si finalizeze educatia obligatorie si sa asigure egalitatea de sanse;

-dezvoltarea capacitatii beneficiarilor de a deveni agenti ai schimbarii, ai interculturalitatii si ai implementarii cunostintelor/competentelor dobandite prin cursurile de formare in scopul sprijinirii grupurilor defavorizate si prevenirii abandonului.

Descrierea proiectului

Proiectul initiat de noi este in consonanta cu politicile de formare profesională continua din România si UE, problema competitivităţii resurselor umane, a strategiilor de formare profesionala fiind un domeniu prioritar de intervenţie a MEN si a UE.

Principalele activitati planificate sunt:

1.Activitati de pregatire a proiectului si a mobilitatilor (ian. 2016-sept.2016):

-identificarea nevoilor organizatiei şi comunitatii corelate cu strategia organizationala;

-identificarea partenerilor ce se potrivesc strategiei organizaţionale şi stabilirea legaturilor cu aceştia;

-agrearea unui plan de acţiune comun care să raspundă nevoilor tuturor actorilor implicaţi;

-selecţia participanţilor la mobilitatile de formare, încheierea de acorduri cu organizatiile şi cu participanţii;

-activităţi legate de pregătirea lingvistică şi interculturală a participanţilor înainte de plecarea în mobilitate.

  1. Curs de formare in Cehia ,,Task Based Learning" (Invatarea pe baza de sarcini)-5 zile Modulele cursului:

M.1-Invatarea pe baza de sarcini- notiuni introductive;

M.2 -Motivatia invatarii si managementul grupurilor vulnerabile;

M.3-Dezvoltarea abilitatilor cognitive - sarcini adaptate elevilor cu nevoi speciale (supradotiati si subdotati);

M.4-Proiectarea/evaluarea in TBL;

M.5-TBL-workshoop. Obiectivele urmarite:

-promovarea diversitatii si interculturalitatii in educatie, cu efecte pozitive pe termen lung asupra cursantilor;

-familiarizarea cadrelor didactice cu lucrul pe baza de sarcini; -imbunatatirea capacitatii de colaborare la nivel international;

-imbunatatirea competenteleor de comunicare in limbi straine si a competentelor IT; -cresterea capacitatii de a raspunde in mod optim nevoilor elevilor vulnerabili; -imbunatatirea competentelor de a lucra cu elevii cu nevoi speciale.

  1. Curs de formare in Portugalia ,,Change Making Educators"(Educatorii-promotori ai schimbarii) -5 zile

Modulele cursului:

M.1 Cunoasterea de sine si puterea de a genera schimbarea;

M.2-Modalitati de identificare si valorizare a potentialului propriu; M.3-Mit si adevar despre ,,Invatarea Inovatoare"; M.4-Proiectarea in ,,Educatia Inovatoare";

M.5-Sesiune ,,Take away Project" -crearea unui proiect de activitate ce poate fi utilizat in organizatia proprie;

M.6-Workshop-Aprecierea proiectelor individuale adaptate nevoilor proprii.

4.Curs de formare in Spania - Improving classroom atmosphere and student motivation in schools (Imbunatatirea atmosferei in clasa si stimularea motivatiei elevilor la scoala)-5 zile

Modulele cursului:

M.1-Motivarea in sala de clasa

M.2-TIC in sala de clasa

M.3-Jocurile didactice

M.4- Noi metodologii pentru studiul disciplinelor din aria Stiinte-Goerudio Approach

M.5-Workshop, experimentare a metodelor creative de crestere a motivatiei elevilor pentru invatare in sala

M.6-Evaluare, feed back Obiective:

-formarea unor competente de utilizare metodelor inovatoare de reducere a abandonului scolar si incurajarea elevilor sa-si finalizeze educatia obligatorie, intr-o societate axata pe invatarea pe tot parcursul vietii;

-experimentarea unor strategii inovatoare cum ar fi: aplicarea metodelor nonformale si informale in educatia formala, implementarea unor aplicatiii practice creative si interactive;

-utilizarea unor jocuri de rol sau a simularilor unor sarcini reale a caror rezolvare face apel la imaginatie si creativitate;

-constientizarea dimensiunii europeane a educatiei si a rolului interculturalitatii in educatia contemporana.

5.Activitati de diseminare a experientei, cunostintelor si competentelor dobandite, a activitatilor din Cehia, Portugalia si Olanda (realizate dupa fiecare mobilitate):

-in cadrul propriei organizatii (prin consilii profesorale, activitati in cadrul proiectelor ,,Scoala Parintilor", ,,O sansa pentru fiecare", ,,Tinerii Changemakers", prin yahoogroups, bloguri, pagini facebook s.a.),

-in cadrul activitatilor judetene (cercuri metodice, consilii tematice) si nationale(simpozioane tematice);

-in cadrul comunitatii europenne (via eTwinning, facebook, email);

6.Activitati de implementare a cunostintelor, competentelor, strategiilor si tehnicilor de lucru cu elevii vulnerabili, pentru a asigura egalitatea de sanse si a preveni abandonul in activitatilor educative si in cadrul proiectelor organizatiei: ,,O sansa pentru fiecare", ,,Scoala Parintilor"(activitati ,,after school", de remediere si pentru performanta, de sprijin a parintilor elevilor vulnerabili, activitati de club, de mediere a conflictelor sa)- pe toata durata proiectului și pe o perioadă de cel puțin 2 ani după încheierea proiectului;

7.Simpozion International online,,Strategii educationale care promoveaza asigurarea egalitatii de sanse pentru toti elevii"

8. Activitati de evaluare a proiectului(initiala, continua si finala)-permanent;

9.Curs de perfectionare, creat si implementat de noi, prin CCD Iasi:,,Preventie si interventie in problematica abandonului scolar".

Search

Cine este online?

Avem 55 vizitatori și nici un membru online

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com