Dezvoltarea dimensiunii europene a educației în Școala Gimnazială ,,Ion Simionescu” prin proiectul Erasmus ,,Asigurarea egalității de șanse elevilor aflați în situație de risc pentru prevenirea abandonului școlar, prin dezvoltarea rețelei de profesioniști implicați în educație”

 

Director adjunct Nicoleta Prepeliță

 

Erasmus KA1 small

  Școala Gimnazială ,,Ion Simionescu” implementează, începând din anul 2016, proiectul European “Asigurarea egalității de șanse elevilor aflați în situație de risc pentru prevenirea abandonului școlar, prin dezvoltarea rețelei de profesioniști implicați în educatie.

  Proiectul are o perioadă de implementare de 19 luni, cu o valoare totală de 28775EUR, şi este finanţat din fonduri UE prin Programul Erasmus+, Mobilități de formare profesională (Acțiunea Cheie 1).

 

  Implementarea proiectului ,,Asigurarea egalității de șanse elevilor aflați în situație de risc pentru prevenirea abandonului școlar, prin dezvoltarea rețelei de profesioniști implicați în educație" are la bază o strategie competentă bazată pe valorificarea tradițiilor valoroase ale școlii românești, printr-o adaptare permanentă la valorile unei societăţi moderne și dinamice, aflată în armonie cu idealurile și traseele educaționale europene. Prin dezvoltarea dimensiunii europene a educației, urmărim să facilităm accesul la informaţii europene de interes pentru tineri, accesul larg, transnațional, la resursele educaționale europene iar prin accesarea programelor multinaționale de formare, să devenim noi înșine un grup-resursă capabil să furnizăm resurse educaționale și practici inovatoare partenerilor locali, regionali și naționali.

 

  Un obiectiv important care poate conduce la soluționarea optimă a problematicii abandonului școlar în instituția noastră îl reprezintă formarea unei rețele de profesioniști, capabilă să coordoneze un program de prevenție și intervenție pentru asigurarea egalității de șanse tuturor copiilor și pentru eradicarea abandonului în școala noastră.

 

  Deoarece abandonul școlar reprezintă o amenințare serioasă pentru grupurile vulnerabile din instituția noastră, politica noastră managerială vizează prevenirea abandonului școlar printr-un program complex si eficient de formare continuă a cadrelor didactice. Strategia școlii noaste, de prevenire a abandonului, propune accesarea unor oferte de perfecționare oferite de trei state europene: Cehia, Portugalia și Spania.

 

  Am ales Spania, pentru că se află într-o zonă diferită de dezvoltare și are rezultate foarte bune în privința eradicării abandonului, Portugalia, care deși este o țară occidentală are o rată a abandonului similară cu cea din Romania și Cehia, care deși are condiții similare României, se situează pe o poziție de frunte în privința diminuării ratei abandonului.

 

  Cursul de perfecționare ,,Change Making Educators"/Educatorii- promotori ai schimbării, este oferit de Organizația Future Balloons din Figuiera de Foz-Portugalia, o companie orientată spre a oferi cursuri de perfecționare cadrelor didactice, dar și consultanță. Cursul va sprijini pe cei cinci participanți să acumuleze cunoștințele și experiența practică necesare transformării lor în dezvoltatori ai unor contexte educaționale sustenabile, să fie capabili să inițieze propriile proiecte educative, utilizând instrumente inovatoare (prototipul, vizualizarea, WAAL s.a.) care să asigure sprijinirea copiilor vulnerabili, accesul egal la educație și prevenirea abandonului.

 

  Cursul ,,Improving classroom atmosphere and student motivation in schools"/Îmbunătățirea atmosferei în clasă și stimularea motivației elevilor, ne va sprijini să învățăm cum să motivăm elevii pentru a-și finaliza educația obligatorie. Cursul este oferit de Organizatia Esmovia-Spania, ce are o experiență vastă în organizarea cursurilor de formare la nivel european.

 

  Experiența Esmovia în formarea adulților, garantează calitatea cursului și faptul că formarea va fi benefică pentru cei cinci profesori beneficiari, ce vor obține cunoștințe/competențe/abilități de predare motivante (pentru elevi cât și pentru ei înșiși) capabile să conducă la prevenirea abandonului. Ei vor internaliza dimensiunea europeană în educație si vor internationaliza propria experiență.

 

  Cursul de formare ,,Task based learning"/Învățarea bazată pe sarcini, propus de International Training Centre din Praga-Cehia, oferă cursanților oportunitatea formării unor noi competențe de predare-învățare, capabile să asigure șanse egale în educație, conștientizarea și asumarea diversității europene și interculturaliății. Prin accesarea acestei oferte de formare, cursanții noștri își vor dezvolta abilitățile de a lucra cu elevii ce aparțin categoriilor dezavantajate, cu elevii cu nevoi speciale și de a satisface nevoile lor de a avea acces egal la educație, prin însușirea unor tehnici de ,,învățare bazată pe sarcini" (TBL) adaptate fiecărui elev.

 

  Participarea noastră la cele trei cursuri de formare va facilita întâlnirea cu profesori de diferite specialități și naționalități europene pentru a dezbate diferențele de context și culturale, pentru a împărtăși idei cu privire la strategii de învățare eficiente, pentru a pune bazele unei noi rețele internaționale de profesori ce vor colaborara în viitor. Prin participarea la cele trei cursuri de formare, 12 cadre didactice din școala noastră vor acumula cunoștințe teoretice, deprinderi practice, își vor dezvolta o serie de competențe de a satisface nevoile categoriilor dezavantajate și abilități de a lucra cu elevii vulnerabili și cu cei cu nevoi speciale.

 

  Pe lângă faptul că vor implementa personal la clase metodele și tehnicile însușite la cursuri, vor realiza lunar activități demonstrative în cadrul tuturor comisiilor metodice existente pentru a împărtăși experiența acumulată.

 

  Cunoștintele, competențele, abilitățile, metodele inovatoare de predare/învățare însușite în urma acestui program complex de formare profesională vor fi aplicate în practică în cadrul activităților didactice curente, dar și în cadrul activităților din cadrul proiectelor ce vor face parte din noua strategie profesionistă de intervenție pentru asigurarea accesului egal la educație și prevenirea abandonului școlar (principala valoare adaugată a proiectului):

- Proiectul județean ,,O șansă pentru fiecare", ce va asigura activități de pregătire remedială și pentru performanță și activități de club;

- Proiectul județean ,,Școala Părinților", va asigura suport informațional și educațional părinților elevilor din categoriile vulnerabile;

- Proiectul elevilor ,,Tinerii Changemakers", proiect de dezvoltare personală a copiilor aflați în situație de risc.

Pentru a multiplica experiența dobândită și rezultatele programului nostru de perfecționare vom realiza:

- un Simpozion Internațional online ,,Strategii educaționale care promovează asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii în vederea prevenirii abandonului școlar" (la Simpozion vor fi invitați toți partenerii europeni din proiectele Erasmus+ și eTwinning);

- o lucrare științifică în limba română și în limba engleză cu lucrările prezentate la simpozion;

- o programă de curs opțional ,,Motivația învățării";

- un studiu științific ,,Tehnici de învățare eficientă";

- o ofertă de curs de perfecționare ,,Strategii de prevenire a abandonului școlar", realizat prin C.C.D. Iași.

 

În urma transferului de bune practici, a însușirii unor competențe, abilități și informații, analizei experientei celor trei tipuri de politici educaționale, vom atinge un alt deziderat al instituției noastre cu privire la asigurarea dimensiunii europene a educației si internaționalizarea muncii noastre.

Participanții la aceste cursuri de formare vor dobândi competențe și abilități profesionale și personale care vor îmbunătăți aria de aplicare și frecvența utilizării metodelor de predare centrate pe elev. Prin aplicarea și transmiterea către colegi a experienței dobândite vor crea premisele diminuării masive a abandonului și a eșecului scolar.

 

 

 

Search

Cine este online?

Avem 50 vizitatori și nici un membru online

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com