Acces
08 | 02 | 2016
 

ORGANIGRAMA

Anul școlar 2014-2015

 ORGANIGRAMA_14-15

 Structura organizatorică

 

Personal didactic și nedidactic, responsabili comisii

Efective elevi

  Comisia metodică înv. primar

  Consiliile profesorale ale claselor

 

 

Logo-ul școlii
logo.png
Imagini
01.jpg