ARGUMENT

  „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FI MAI BUN” se doreşte  a fi un proiect în care să predomine creativitatea, armonia, îndrăzneala, plăcerea şi relaxarea  prin asigurarea unui mediu plăcut şi a unui cadru favorabil dezvoltării aptitudinilor , imaginaţiei, gândirii critice.  

  Proiectul ,,SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN” îşi propune să realizeze :

  • activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 
  • crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;
  • implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
  • facilitarea integrării instituției în comunitate;
  • crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;
  • activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
     

SCOPUL PROIECTULUI

Programul urmareste implicarea tuturor scolarilor, a cadrelor didactice si a parintilor in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, stimulandu-se participarea lor la actiuni variate, imbunatatirea competentelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicarii verbale si nonverbale,  nivelul creativitatii.

 

OBIECTIVE 

a) Formarea/dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor;
b) Formarea/ dezvoltarea spiritului civic;  
c) Formarea comportamentului moral-civic al tinerilor și însușirea  normelor de conduită civilizată;
d) Formarea unor deprinderi şi atitudini moral-etice;
e) Dezvoltarea spiritului de echipă;
g) Dezvoltarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală și de specialitate;
h) Consolidarea relaţiilor de prietenie şi ajutor reciproc;
i) Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi a abilităţilor practice, antreprenoriale;
j) Dezvoltarea imaginaţiei, a spiritului de observaţie, deprinderea de lucru în echipă;
k) Dezvoltarea creativității;
l) Orientarea școlară și profesională a elevilor în vederea alegerii unei viitoare cariere prin interacţiunea cu personal specializat din diferite domenii;  
m) Familiarizarea elevilor cu mediul academic și studierea cerințelor din acest mediu;  
n) Formarea abilităţilor şi comportamentelor necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin activităţi de ecologizare;  
o) Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos. 


GRUP ŢINTǍ

Beneficiari directi: elevii Școlii Gimnaziale ,,Ion Simionescu”
Beneficiari indirecti: cadre didactice, părinții copiilor, comunitatea locală.


REZULTATE AŞTEPTATE

- realizarea de produse artistico- plastice şi practice ;
- exersarea  sentimentelor  de prietenie şi colaborare între preşcolari;
- exersarea abilităţilor  de comunicare sociala;
- îmbogăţirea cunoştinţelor despre  oraşul în care locuiesc;
- exersarea comportamentelor ecologice , moral civice şi de protecţie personală;
- formarea unor abilităţi de lucru în echipă;
- exersarea deprinderilor  motrice învățate.


EVALUAREA

- expoziţie cu lucrările elevilor;  
- fotografii din toate activităţile desfăşurate;  
- pliant cu instantanee de la activităţi
- fișe de activitate, fișe de lucru, procese verbale, diplome,  
- fotografii,  
- materiale PPT,  
- creații artistice,  
- panouri,
- revista școlii,  
- site-ul școlii.

Vezi programul activităţilor 

Search

Cine este online?

Avem 46 vizitatori și nici un membru online

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com